HOME

Copyright Hae-Yi Co.,Ltd All Rights Reserved

TEL : 886-2-5922427, 5922428 FAX : 886-2-5981882 Email : haeyi2427@yahoo.com.tw

總公司批發部

台北市中山區德惠街22號二樓---------電話:(02)2592-2427~9

吳佳蓁 0961116379 +886961116379

觀光飯店門市零售部

圓山大飯店門市部--------------------------------電話:(02)2885-3480

圓山茶行門市部--------------------------------- 電話:(02)2882-3474

圓山禮坊---------------- ---------------------- 電話:(02)2886-8979

王朝飯店海藝門市---------------- ---------------電話:(02)2717-5094